Налични курсове

2023/2024 12г,д "Успех за теб" - Български език

Категория: 12 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Антония Георгиева

2023/2024 12. г Български език и литература ООП

Категория: 12 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Антония Георгиева

2023/2024 12. г Български език и литература РП/УП-А

Категория: 12 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Антония Георгиева

2023/2024 12. г Английски език ООП

Категория: 12 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Тодорка Иванова

2023/2024 12. г Чужд език по професията ОбПП

Категория: 12 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Радка Димитрова

2023/2024 12. г Математика ООП

Категория: 12 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мая Калинова

2023/2024 12. г Експлоатация на ЗТ СПП

Категория: 12 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Гроздан Диневски

2023/2024 12. г Прибираща ЗТ СПП

Категория: 12 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Гроздан Диневски

2023/2024 12. г Техническо обслужване на ЗТ РПП

Категория: 12 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Гроздан Диневски

2023/2024 12. г УП: РМТАСПП

Категория: 12 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Гроздан Диневски

2023/2024 12. г Диагностика и ремонт СПП

Категория: 12 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Костадин Петров

2023/2024 12. г Електротехника и електроника СПП

Категория: 12 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Костадин Петров

2023/2024 12. г Хидравлични и пневматични устройства СПП

Категория: 12 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Костадин Петров

2023/2024 12. г Автоматизирани системи в земеделието СПП

Категория: 12 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Костадин Петров

2023/2024 12. г Час на класа ...

Категория: 12 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Атанас Трендафилов

2023/2024 12. г Производствена практика СПП

Категория: 12 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Атанас Трендафилов

2023/2024 12. г УП: Прибираща ЗТ СПП

Категория: 12 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Атанас Трендафилов

2023/2024 12. г УП: експлоатация и ремонт на ЗТ СПП

Категория: 12 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Атанас Трендафилов

2023/2024 12. г УП: Диагностика и ремонт СПП

Категория: 12 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Атанас Трендафилов

2023/2024 12. г Гражданско образование ООП

Категория: 12 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Гергана Петрова

2023/2024 12. г Физическо възпитание и спорт ООП

Категория: 12 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Павлина Аргирова

2023/2024 12. г Спортни дейности ...

Категория: 12 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Павлина Аргирова