Налични курсове

2023/2024 12. д Български език и литература ООП

Категория: 12 Д
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Антония Георгиева

2023/2024 12. д Български език и литература РП/УП-А

Категория: 12 Д
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Антония Георгиева

2023/2024 12. д Английски език ООП

Категория: 12 Д
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Тодорка Иванова

2023/2024 12. д Чужд език по професията ОбПП

Категория: 12 Д
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Радка Димитрова

2023/2024 12. д Математика ООП

Категория: 12 Д
Полета за избор: Не
  • Мениджър: Ширин Неджиб

2023/2024 12. д Час на класа ...

Категория: 12 Д
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Северина Кехайова

2023/2024 12. д Конструиране на облеклото СПП

Категория: 12 Д
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Северина Кехайова

2023/2024 12. д Технология на облеклото СПП

Категория: 12 Д
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Северина Кехайова

2023/2024 12. д Гражданско образование ООП

Категория: 12 Д
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Гергана Петрова

2023/2024 12. д Спортни дейности ...

Категория: 12 Д
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Павлина Аргирова