Налични курсове

Минути за физика и астрономия

Дата и време: 6 декември 2023
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мария Кръстева

Танцов клуб

Дата и време: 20 декември 2023
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Лиляна Димитрова

Светът на уеб дизайна

Дата и време: 18 декември 2024
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Дарена Василева

Математика

Дата и време: 15 декември 2023
Полета за избор: Не
  • Мениджър: Ширин Неджиб

Майсторилница

Дата и време: 12 декември 2024
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мария Банялиева

Художествено слово

Дата и време: 11 декември 2024
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Елеонора Въцова

2023/2024 Млад еколог

Дата и време: 13 декември 2023
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Дияна Сулева

Голямо междучасие на руски език

Дата и време: 8 декември 2023
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Илияна Колева