Available courses

Обучения на Педагогическия персонал

Дата и време: 7 March 2024
Полета за избор: No
 • Създател на курсове: Радосвета Казакова
 • Manager: Росица Генова
 • Manager: Здравка Манолова
 • Manager: Ширин Неджиб
 • Manager: Атанаска Петрова

Писмен тест - Икономист информатик

Дата и време: 10 October 2023
Полета за избор: No
 • Manager: Ширин Неджиб
 • Teacher: Дилана Будакова
 • Teacher: Мая Калинова
 • Teacher: Недялка Кърпарова

Тестовете като инструмент на оценка за придобиване на професионални знания, умения и компетентности

Дата и време: 19 December 2022
Полета за избор: No
 • Manager: Росица Генова
 • Teacher: Маргарита Гатева

STEM ОБУЧЕНИЕ

Дата и време: 4 November 2022
Полета за избор: No
 • Създател на курсове: Радосвета Казакова
 • Manager: Росица Генова
 • Manager: Здравка Манолова
 • Manager: Ширин Неджиб
 • Manager: Атанаска Петрова
 • Teacher: Гинка Гамсъзова

ПГСС Васил Левски Директор

Полета за избор: No
 • Създател на курсове: Радосвета Казакова
 • Manager: Росица Генова
 • Manager: Здравка Манолова
 • Manager: Ширин Неджиб
 • Manager: Атанаска Петрова