Съобщения от гимназията

Речев етикет в електронното общуване

Речев етикет в електронното общуване

от Радосвета Казакова -
Number of replies: 0

Нормите на етично поведение и общуване между хората в Интернет пространството се нарича Нетикет (съставен от думите „интернет“ и „етикет“). Потребността от нетикета възниква с навлизането на съвременните комуникации в ежедневието и поради множеството ограничения, които тази среда на общуване налага.

Потребност от спазване на нетикет има при всички форми на компютърно-опосредствано общуване: електронна поща, приложения за instant messaging като ICQ и Skype, приложения за чатинтернет форуми и дъски за съобщения, онлайн общности като OrkutLast.fmУикипедия.

Правилата на нетикета засягат както съдържанието, така и формата на общуване.

  • По отношение на съдържанието: Недопустими според нетикета са отправянето на обиди и заплахи, използване на нецензурни думи, намесите в личните пространства. В различните общности има и различна степен на толерантност към дискусиите извън темата (off-topic discussions) и към разкриването на сюжети (spoilers).
  • По отношение на формата: Според нетикета на много общности писането изцяло с главни букви е израз на агресия, а неправомерната употреба на акроними и l33t talk на английски и шльокавица на български – израз на неуважение към останалите участници в комуникационния процес.