Организация на учебния ден

Разпределение на кабинетите от 04.02.2021 г.

 • VIIIа - 23 кабинет
 • VIIIб - 18 кабинет
 • VIIIв - 11 кабинет
 • XII а - 12 кабинет
 • XIIб - 17 кабинет
 • XIIв - 14 кабинет

Практиките се провеждат в учебните работилници.

XIIа клас са разпределени и в 12а кабинет.

 

НА 4 февруари автобусите към ПГСС "Васил Левски" за 8. и 12. клас потеглят от населените места, както следва:

 • ИСКРА - 7.15
 • ДЪЛБОК ИЗВОР - 7. 10
 • ВИНИЦА - 7. 10
 • БУКОВО - 6. 45
 • КРУШЕВО - 7. 10
 • ГРАДИНА - 7.10
 • ДЕБЪР - 7. 30
 • СКОБЕЛЕВО - 7. 00
 • КАРАДЖАЛОВО - 7. 10

Последно модифициране: сряда, 3 февруари 2021, 23:33